در لباس فلان

یکی از دوستام تازه خدمت رو تموم کرده میگه :

تا وقتی دانشجویی؛ انگلی هستی در لباس دانشجو

تا وقتی سربازی؛ انگلی هستی در لباس سرباز

ولی بعد سربازی؛ انگلی هستی در لباس انگل

?????

خدایی خرابم کردی با این جملت

البته منظورم خودمو خودش بود به بقیه جسارت نشه