بگذریم

سلام
خیلی وقته پست (شر و ور) نذاشته بودم. ولی امروز حال خوبی دارم. قبلا چند بار پیشنویس زده بودم و بعدش حذف میکردم و میگفتم کمتر چرت و پرت بنویس پسر.
زندگی همینه. همیشه کلی حرف برای خودت پیشنویس میکنی تا به خیلی ها بزنی ولی موقعش که میشه فقط میگی بگذریم…